De wetenschappelijke basis van het Bailine systeem.pdf